Faximile av samtlige sider fra 
tre artikler knyttet til Bjerke Gård Interiør
Gjengitt med tillatelse fra Vakre Hjem og Interiør, (c) Vakre Hjem og Interiør

Gjengitt med tillatelse fra Vakre Hjem og Interiør Copyright (c) Vakre Hjem og Interiør, Norge, 2009 og 2010 Tre artikler knyttet til Bjerke Gård Interiør